Former for medlemskab

 

                                                                                                                          

 Ved siden af individuelt medlemskab er der fra og med 2014 åbnet mulighed for kollektive medlemskaber af Dansk Kriminalistforening.

 

Det betyder, at der nu er fire forskellige typer af medlemskaber:

 

·     Almindeligt individuelt medlemskab (350 kr. årligt)

·     Individuelt medlemskab for studerende (150 kr. årligt)

·     Kollektivt medlemskab for mindre arbejdspladser (2000 kr. årligt)  (se nedenfor)

·     Kollektivt medlemskab for større arbejdspladser (5000 kr. årligt) (se nedenfor)

 

Følgende gælder for kollektive medlemskaber:

 

  • Et kollektivt medlemskab omfatter alle, der har samme arbejdsadresse (i modsætning til eksempelvis samme overordnede arbejdsgiver, men forskellige adresser).
  • Et kollektivt medlemskab indebærer ret til, at alle medarbejderne på adressen kan deltage i de arrangementer, Kriminalistforeningen afholder, herunder også besøgsmøder. Det indebærer endvidere, at der opnås reduktion i prisen for deltagelse i temadage og andre arrangementer, hvortil der betales en reduceret pris for medlemmer.
  • Et kollektivt medlemskab indebærer, at arbejdsstedet modtager Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, men alene i ét eksemplar.
  • Et kollektivt medlemskab giver ikke ret til at stemme ved generalforsamlingen.
  • Et kollektivt medlemskab koster 2.000 kr. årligt for arbejdspladser med op til 20 medarbejdere. For øvrige arbejdspladser er prisen 5.000 kr. årligt.